fotky z programu


Do roku 2022 fungoval náš program v rámci programové náplně školní družiny ZŠ v Petrovicích. Zde byly položeny základy jeho struktury a vyladil se časový harmonogram jednotlivých aktivit tak, aby byly zábavné a nepříliš náročné, zejména pro menší děti. Z těchto zkušeností čerpáme dodnes. Program de facto vyladily děti zaměřením svých zájmů, přesto vzdělávací segment zůstal těžištěm programu, díky jeho vhodnému napojení na lovecké stezky- stopovačky.

V roce 2023 byl program otevřen mimoškolně. Tuto formu pokračování iniciovaly samy děti a nejlépe to tak svědčí o jeho popularitě v dětské komunitě. Přesunutím programu mimo školní prostředí získáváme větší časový prostor k realizaci jednotlivých aktivit programu.                                                                                                                                                                



2017- 2022

stopovačky 2017- 2022

2023