Kalendář Indiánská stezka 2023

18.01.2023

                                                                                                                                Milí přátelé!

Na významné podpoře našeho programu se dlouhodobě podílí indiánská komunita v ČR. Čerstvým počinem je dar 15ks nástěnných kalendářů Indiánská stezka 2023 z nakladatelství Květy života, pro každé z dětí navštěvujících náš program. Děkujeme.

"Z knihy Chromý Jelen vypráví slyším stále intenzivněji poselství o absurditě našeho bělošského, od přírody odpojeného, vnímání nás samých i světa kolem nás. Kniha mě směřuje k intenzivnímu pochopení mého místa v celku a tím i k citlivějšímu chování k mému okolí - zbytečně věci nepřetvářet a nenutit všemu okolo svou vůli. Bez této knihy bych určitě nebyl tím, kým jsem dnes."                                                                                                                                                                 Lukáš Junek - Oglé Yamní,                                                                                    malíř, autor ilustracíObrazy kalendáře Indiánské stezky, které budou provázet naše kroky rokem 2023, vznikly k příležitosti připravovaného druhého vydání knihy Chromý Jelen vypráví, které připravujeme v Nakladatelství květy života. Texty, které u dvanácti vybraných ilustrací naleznete, pocházejí z příslušných kapitol knihy, která v Čechách poprvé vyšla v nakladatelství Paseka v roce 2004. Knihu z anglického originálu Lame Deer Seeker of Visions přeložil do češtiny Josef Porsch.

Tak, jak půjdeme rokem 2023, máme možnost skrze obrazy i texty pohlédnout očima původních obyvatel amerických prérií na svět kolem nás, na naše hodnoty, na naše vztahy, a především sami na sebe. Kulturně značně odlišný pohled můžeme vnímat mnoha způsoby, jako exotické zpestření našich moderních, uspěchaných a do jisté míry rutinních, šedých dní anebo jako zdroj inspirace pro vstřebání toho, co nás obklopuje, pro rozhodování o tom, co a jak spotřebováváme a vytváříme, jak se chováme a jak a co si uvědomujeme.

Přeji nám všem, aby nám indiánské inspirace ukazovaly cestu k přijetí naší role, našeho poslání v našem skutečném světě. Přeji si, aby nás vedly k poznání, že možnost měnit sebe a svět okolo nás máme my sami ve svých rukách, a to v každém okamžiku, vždy a všude, tady a teď.

A pokud slyšíte, jak k vám obrazy a texty mluví, pokud se vám líbí, pokud ve vás vzbudily zájem, objednejte si knihu Chromý Jelen vypráví přímo na stránkách našeho nakladatelství www.kvetyzivota.art. Siouxský medicinman Thˇáhˇča Hušté (Chromý Jelenec - to je přesný překlad jeho jména z lakotštiny) vypráví moudře, bláznivě, vesele i smutně, právě tak, jak žil a právě tak, jak se tyto dva světy setkávaly a stále setkávají.

Bratři a sestry, jménem tvůrců kalendáře Indiánské stezky i týmu Nakladatelství květy života vám přeji úspěšnou cestu rokem 2023.

MITAKUYE OYASIN

                                                                                                                                                          Radek Banýr                                                                                                                                                                      nakladatel
                                                           Pro ty kdo nechodí do našeho programu:                                                            Kalendář je stále k dostání na stránkách nakladatelství.