Koordinační schůzka spolku Wampum z.s. čtvrtek 27.4.2023

21.04.2023

27.4. čtv 17:00 hod.- Koordinační schůzka spolku Wampum z.s. - klubovna v Obecním domě

Program schůzky:

1. změna podmínek pro přidělení účelové dotace z Fondu podpory společenských organizací obce        Petrovice                                                                                                                                                        2. způsob financování programu v návaznosti na výsledky grantových a dotačních žádostí                  3. strategie komunikace s veřejností a orgány státní správy                                                                        4. formulování dlouhodobých cílů

Schůzka nemá informativní charakter, s ohledem na předpokládanou diskuzi očekávám o něco delší průběh, než je obvyklé. Rodiče dětí navštěvujících program, kteří nejsou členy spolku, jsou vítáni, závěry schůzky přímo ovlivní budoucnost programu. Předem všem děkuji za hojnou účast.