Koordinační schůzka spolku Wampum z.s. středa 13.9.2023

07.09.2023

13.9. st 17:00 hod.- Koordinační schůzka spolku Wampum z.s. - klubovna v Obecním domě

Program schůzky:

1. Evidence stálých a nových členů spolku                                                                                                                 2. Předání veškerých administrativních podkladů, příhlášek, GDPR, dotazníků                                                      3. Volba výboru                                                                                                                                                              4. Seznámení s finanční situací a strategie oslovení sponzorů                                                                                  5. Zpráva o využití první poloviny z obnosu přidělené účelové dotace z Fondu podpory společenských                organizací obce Petrovice                                                                                                                                        6. Změna financování programu v návaznosti na výsledky grantových a dotačních žádostí                                  7. Strategie komunikace s veřejností                                                                                                                            8. Formulování dlouhodobých cílů                                                                                                                              9. Usnesení a závěrečná zpráva

Schůzka nemá informativní charakter, předpokládám diskuzi ke změnám ve financování, návrhy a připomínky k novinkám v programu. Rodiče dětí navštěvujících program, kteří nejsou členy spolku, jsou vítáni, závěry schůzky přímo ovlivní budoucnost programu. Předem všem děkuji za hojnou účast.