Koordinační schůzka spolku Wampum z.s. úterý 30.5.2023

25.05.2023

30.5. út 17:00 hod.- Koordinační schůzka spolku Wampum z.s. - klubovna v Obecním domě

Program schůzky:

1.  Dotace EVVO střed.kraje                                                                                                                                        2. Strategie vyjednávání podmínek pro přidělení účelové dotace z Fondu podpory společenských organizací      obce Petrovice                                                                                                                                                            3. Změna financování programu v návaznosti na výsledky grantových a dotačních žádostí                                  4. Strategie komunikace s veřejností                                                                                                                          5. Formulování dlouhodobých cílů

Schůzka nemá informativní charakter, předpokládám diskuzi o nutných změnách financování a formátu programu.  Rodiče dětí navštěvujících program, kteří nejsou členy spolku, jsou vítáni, závěry schůzky přímo ovlivní budoucnost programu. Předem všem děkuji za hojnou účast.