provozní doba: út- čt  11:30- 17:30 (+-)

Resumé z koordinační schůzky spolku Wampum z.s.

03.01.2023

V pondělí 19.12.2022 se uskutečnila v klubovně koordinační schůzka spolku Wampum z.s. 

Zde jsou její závěry: 

Od druhého pololetí otevíráme program. Oficiálně tedy začínáme 1.2.2023. Přihlášky a provozní řád můžete získat od Kateřiny Gruntové na adrese spolku: Petrovice 94. Po společné diskuzi jsme ustanovili prozatímní provoz od út- čt 12- 17hod. Cena programu byla stanovena na 500,-kč/měsíc na jedno dítě. Děti z I. a II.třídy bude vyzvedávat před školou lektor Karel Janoušek. Členové spolku, jejichž děti navštěvují program, jsou osvobozeni od členských poplatků. Ostatní platí členský poplatek 1000,-kč/rok.

Veškeré informace ohledně struktury programu pro letošní rok, vybavení a technických informací vyvěsíme v únoru zde na blog.

Atsina warriors. Montana. 1908. Photo by Edward Curtis
Atsina warriors. Montana. 1908. Photo by Edward Curtis

Prozatím krátký nástin:

Těžiště našeho programu je environmentální výchova. Budeme se tedy věnovat zejména přírodě, jejímu poznávání, ochraně a využití. V edukační části nás čeká poznávání okolního prostředí přímým pozorováním. Teď v zimě začneme stopami, koukneme se, kde co lítá, kde kdo bydlí a budeme se věnovat i teorii (dokumenty, texty, obrazové podklady, způsoby hledání informací). Vše v provázaném vztahu k nám, respektive člověku. Vztahy a vazby. Co děláme dobře, co špatně a jak to změnit, aby to bylo lepší. Připravíme si úvod do keramiky, abychom měli na jaře základní vybavení. Dle zájmu si ušijeme nějakou část oděvu. Bude-li sníh, vyzkoušíme si sněžnice. Připravíme se na dravce, pro většinu zopakujeme, nováčci se naučí základní sadu 13 per, abychom byli připraveni na jarní letecký provoz. Stopovačky dle počasí a společné domluvě. Pokud budou, budou tradičně ve středu. S jarem se rozběhne lukostřelba a lakros. Vybereme si lokaci kanadského území a budeme se věnovat konkrétní skupině přírodní kultury. Můžeme se na ni soustředit buď jako jedna tlupa, nebo individuálně podle zájmu. Cílem je, vypadat na konci roku jako "jeden z nich". Abychom dokázali najít odpověď na základní otázku (Proč?), bude zde segment táboření. Tam vše co se naučíme a připravíme, vyzkoušíme. Táboření budou probíhat po předběžné domluvě s rodiči v termínech, na kterých se shodneme. Stejně jako veškerý program, ani táboření není povinné. Ale je to nejlepší způsob, jak si ověřit funkčnost věcí i technologií. Je rozdíl znát cestu a jít po ní. Konec hlášení!

P.S.: Stále máme cca 5-6 volných míst.