fotky z programu a akcí spolku Wampum


Do roku 2022 fungoval náš program v rámci programové náplně školní družiny ZŠ v Petrovicích. Zde byly položeny základy jeho struktury a vyladil se časový harmonogram jednotlivých aktivit tak, aby byly zábavné a nepříliš náročné, zejména pro menší děti. Z těchto zkušeností čerpáme dodnes. Program de facto vyladily děti zaměřením svých zájmů, přesto vzdělávací segment zůstal těžištěm programu, díky jeho vhodnému napojení na lovecké stezky- stopovačky.            V roce 2023 byl program otevřen mimoškolně. Tuto formu pokračování iniciovaly samy děti a nejlépe to tak svědčí o jeho popularitě v dětské komunitě. Přesunutím programu mimo školní prostředí získáváme větší časový prostor k realizaci jednotlivých aktivit programu a můžeme jít více do hloubky.                                                                                                            Podpůrné akce spolku Wampum z.s. jsou velmi pěkným potvrzením zájmu širší veřejnosti o tento dětský program. Toho si velmi ceníme a děkujeme za hojnou účast a podporu při těchto akcích.                                                                                          

Cesta Velké Matky 2017- 2022

CVM stopovačky 2023

CVM stopovačky 2017- 2022

Běh Petrovickem/ duben 2023

Cesta Velké Matky 2023