Cesta Velké Matky


                                                                  Environmentální vzdělávací program pro děti.

              zajišťuje:  Wampum, z.s., IČO 173 899 25
            klubovna:  Obecní dům Petrovice (1.patro)
                               Petrovice 139, 262 55  Petrovice
     tel.: +420 777 247 274, email: wampum.no1@seznam.cz                                 


Vzdělávání dětí určuje budoucnost společnosti. Chytré a vzdělané osobnosti mohou nasměrovat společnost k rozvoji. Ten může přinést nejen blahobyt, ale i morální společenskou stabilitu. Ta je velmi důležitá v otázkách solidarity člověka s člověkem, ale i jeho vztahu k životnímu prostředí. Ve chvíli, kdy matematika individuálního prospěchu převáží nad zájmy celku, vidíme často naprosto necitlivý přístup k životnímu prostředí. V našem programu se zaměřujeme na poznávání života kolem sebe v jeho vzájemné jednotě. I ten nejmenší tvor má v celku svoji významnou pozici a zasluhuje si náš respekt. Aktivity našeho programu směřují k vybudování tohoto respektu, soucitu a ohleduplnému přístupu ke svému okolí. V tomto směru aspiruje program na plnohodnotné mimoškolní vzdělávání, neméně důležité, než je tradiční školní výuka. Příští generace budou řešit vážná environmentální témata a program Cesta Velké Matky si klade za cíl, přivést děti na cestu pochopení propojení veškerého života, k pochopení, že Velká Matka se stará o každou živou bytost bez rozdílu. 

Přijímáme nové členy, poslední 4 volná místa! Pro bližší info volejte: 777 247 274.