Cesta Velké Matky


provozuje: Wampum, z.s., IČO 173 899 25,  klubovna: Obecní dům Petrovice (1.patro)

        tel.: +420 777 247 274   wampum.no1@seznam.cz                    

Cesta Velké Matky je mimoškolní environmentální vzdělávací program. Segment teoretického vzdělávání je postaven na fixaci znalostí v terénu pomocí přímého pozorování a také mezi dětmi velmi oblíbenými stopovačkami. Rukodělná tvorba je zaměřena na detail, kdy rozvíjíme segment výroby praktických artefaktů k pobytu v přírodě. Ty pak používáme při našich tábořeních. Zkoušením prastarých technologií se více dozvídáme o přírodních materiálech, chápeme jejich vlastnosti a způsob využití. Zvyšování komfortu táboření přináší praktický užitek a nastavuje pozitivní vztah k životnímu prostředí. Program tím získává skutečnou dynamiku, která se stále rozvíjí a přibližuje děti k citlivějšímu vnímání světa kolem nás a jeho ochraně.