Žampach- přívesnický kurs CVM

V půlce července proběhl první export programu Cesta Velké Matky do Orlických hor. V malé vísce v místním podhůří na nás čekala skupinka natěšených dětí, které měly zájem vyzkoušet si náš environmentálně vzdělávací program. Kurs byl čtyřdenní, a tak byl nabytý od začátku do konce. Horské počasí s námi občas zahrálo zajímavou partii a tak jsme místy i improvizovali. Výuka rozdělávání ohně, lakros, vraní šípy, vaření na otevřeném ohni, stopovačka, výroba šípů, keramiky atp., to je stručný výčet aktivit, kterým jsme se věnovali. Vzdělávací část byla věnována dravcům, úvodu do základů, poznávačce per a přímým pozorováním, kterých bylo, díky intenzivnímu leteckému provozu nad našimi hlavami, opravdu hodně. A proto ani příliš nepřekvapilo, že se děti během krátké doby naučily velmi solidně rozeznat letové siluety, způsoby letu a volání. Dost času jsme věnovali průzkumu okolí a v lesích kolem Žampachu na nás čekaly zajímavé nálezy, např. kostra jezevce, peří z krahujce, jestřába a kání, troudnatec březový a také dary lesa v podobě lesních plodů. Pelyňkový dým letí vzduchem jako poděkování za pohostinnost, společně strávený čas a nová přátelství. Kurs uběhl jako voda a my se už teď těšíme na další spolupráci.