Wampum z.s.


Zde najdete veškeré potřebné administrativní informace a formuláře potřebné k přihlášení dítěte do programu, přihlášení se do spolku Wampum z.s. a další administrativní formuláře, jako je provozní řád, formulář GDPR apod. Vše je možné stáhnout a použít pro tisk, nebo si lze vyzvednout po domluvě v naší klubovně, případně na adrese spolku. Zájemcům o sponzoring poskytneme darovací smlouvu pro odpis z daňového základu. Její formulář je také k dispozici v dokumentech ke stažení. Můžete nás podpořit i na spolkový účet: 252225521/0600. Lze využít i formu účelového, věcného sponzoringu a věnovat spolku něco z uvedeného seznamu. Rádi např. zrecyklujeme staré hry, které by jinak skončily v koši. Za všechny sponzorské dary předem děkujeme!

dokumenty ke stažení Wampum z.s.

dokumenty ke stažení Cesta Velké Matky

plánované akce