provozní doba: út- čt  11:30- 17:30 (+-)

Cesta Velké Matky- Vysoký Chlumec, externí verze

16.09.2023

Kvůli oslovení dalších dětí, které by mohl program zaujmout a také v rámci propagace našeho programu u širší veřejnosti, proběhla prezentace našeho programu pro děti ZŠ ve Vysokém Chlumci. Šíření programu v našem regionu je jedním z našich cílů. A tak se v pátek 8.9.2023 uskutečnilo v odpoledních hodinách příjemné setkání s dětmi a rodiči, jako součást programu adaptačního týdne této základní školy. Sešlo se nás hodně a strávili jsme kus odpoledne debatou nad environmentálními tématy, povídáním o přírodních národech a jejich technologiích umožňujících efektivní strategii života a přežití v přírodě. Ukázali jsme si mnoho artefaktů z přírodních materiálů vyrobených v rámci programu a představili vizi další spolupráce. V případě zájmu dětí tak bude program Cesta Velké Matky fungovat i jako externí forma environmentálního vzdělávání v rámci školského systému.