provozní doba: út- čt  11:30- 17:30 (+-)

Komunita

15.09.2022

Nejdůležitější částí našeho programu je budování komunity. Každé dítě je jiné, rozdíly ale nejsou to, co nás definuje, ale spojuje. Rozdíly umožňují poskládat funkční celek skupiny, jednotlivé dispozice se vzájemně doplní. Nadměrná soutěživost, tak typická pro naše školství, se u nás nenosí. My pracujeme společně. Kolektivní tvorba a vzájemná podpora postupně odstraní různé formy rivality a pomáhají vytvářet pocit sounáležitosti. Formuje se vzájemný respekt. Je to i účinná prevence šikany, s tou se ale nesetkáváme. Občasné škádlení a špičkování patří k věci, jak jde ale do tuhého, vždy táhneme za jeden provaz. Postupně se profilují role ve skupině, kde i ten nejmenší má svoje místo. Děti vnímají skupinu jako partu, kde se cítí dobře, kde mají čas na sebe i na sebe navzájem. Tento socializační proces formuje osobnost do budoucna. Naučit se spolupracovat je velmi důležité. Mít svoji partu, kde se cítím dobře, je i důležitou součástí imaginace, vytváření šťastného světa. Snažím se v tomto děti podpořit, citlivě vnímat jednotlivé role, podporovat lídry i ty nejmenší tak, aby se každý v programu cítil dobře. Nově příchozí tak vidí, že skupina má svoji dynamiku a snadněji se zapojí. Ve skutečnosti si tuhle skvělou partu vybudovaly děti samy. Na nás dospělých je, jim to příliš nekazit a pokud možno, umožnit jim trávit čas společně. Někdy je nejlepším způsobem jak zjistit co děti chtějí, se jich jednoduše zeptat. Konec hlášení!  ;-)