Veřejná sbírka na Donio.cz

23.08.2023

V rámci zkvalitňování našeho programu jsem se odhodlal k založení další veřejné sbírky. Tak jako jste nám mnozí z Vás pomohli v začátcích přečkat nejtěžší období, tak máte i teď možnost přispět na koupi kvalitního objektivu pro focení dravců. Naše současné technické možnosti nenabízely variantu zpětné kontroly, či jen opravdu výjimečně, když byl dravec blízko, nebo byla jeho silueta dobře čitelná. Přitom tento způsob určování dravců od oka s následnou kontrolou posouvá výuku do zcela jiné dimenze. Je rozdíl pozorovat dravce naživo a koukat do knížek či na výuková videa. Někteří si možná budou myslet jestli nehledíme příliš vysoko a ano, skutečně je to tak. Kvalita našeho programu by měla být přímo úměrná zájmu dětí a k tomu prostě tahle drahá technika patří, protože jinak se v kvalitě neposuneme.Přispějte, sdílejte a pomozte tak rozvinout jeden z nejoblíbenějších segmentů našeho programu. Předem děkujeme za jakýkoliv finanční příspěvek!

Pro přesun na stránku sbírky klikněte zde:  

Teleobjektiv pro dětský vzdělávací programNedílnou součástí našeho environmentálního programu je pozorování a zkoumání světa kolem nás, studium zákonitostí místního biotopu a jeho mapování. Podrobně se věnujeme zejména dravcům, respektive dravým ptákům. Každoročně chodíme pozorovat svatební lety kání, lovecké mistrovství motáků, kteří tu pravidelně hnízdí, letos přibili i luňáci červení. Hnízdění jestřábů, výra a včelojedů je už takovou samozřejmou kulisou. Letecký provoz doplňují krkavci, orli mořští, krahujci a poštolky. V pozorování stylem "kde co lítá" jsme dobří, ale mnohdy je průlet tak rychlý, že si nemůžeme být stoprocentně jistí. Zde nám pomáhá technika. Používáme foťák k zachycení siluet, ale na detailní fotky dobré vybavení nemáme. Většina dotací vysloveně neumožňuje nákup drahé techniky a v možnostech našeho spolku to také bohužel není. Proto se opět obracíme k naději pomoci z veřejné sbírky. Činíme tak díky pozitivní zkušenosti, kdy jste nám pomohli přežít první kritický půlrok a umožnili tak vznik programu, který je oceňován odbornou veřejností, rodiči, ale zejména dětmi. Ty se během jednoho roku naučí rozpoznat 15 druhů dravých ptáků podle peří, z letových siluet ale jen přibližně 5–7, právě díky chybějící technice.

Vybrané prostředky ze sbírky se tedy použijí na nákup teleobjektivu pro náš starší foťák Nikon D3300. Zaznamenané fotky pomůžou dětem fixovat charakteristické znaky letových siluet, zbarvení a způsobu letu našich dravců. Pokud by vybraná částka přesáhla cenu objektivu, dokoupíme i dalekohledy pro dálkové pozorování, protože zejména v době hnízdění respektujeme soukromí dravců a do jejich těsné blízkosti se nepřibližujeme. Pokud se cílovou částku vybrat nepovede, pokusíme se objektiv zafinancovat svépomocí, s jistou spoluúčastí jsme samozřejmě počítali, nejsme srabáci. Posledně jste nás ovšem velmi mile překvapili a jak můžete vidět na našich webových stránkách, podpořili jste životaschopný, dynamický environmentální program, který se těší velké oblibě dětí. Vaše finanční příspěvky nám můžou i nadále pomoci tento program rozvíjet a dětem nabízet velmi zajímavé outdoorové aktivity.