Cesta Velké Matky


Vzdělávání dětí určuje budoucnost společnosti. Chytré a vzdělané osobnosti mohou nasměrovat společnost k rozvoji. Ten může přinést nejen blahobyt, ale i morální společenskou stabilitu. Ta je velmi důležitá v otázkách solidarity člověka s člověkem, ale i jeho vztahu k životnímu prostředí. Ve chvíli, kdy matematika individuálního prospěchu převáží nad zájmy celku, vidíme často naprosto necitlivý přístup k životnímu prostředí. V našem programu se tak zaměřujeme na poznávání života kolem sebe v jeho vzájemné jednotě. I ten nejmenší tvor má v celku svoji významnou pozici a zasluhuje si náš respekt. Všechny aktivity našeho programu směřují k vybudování tohoto respektu, soucitu a ohleduplnému přístupu ke svému okolí. V tomto směru aspiruje program na plnohodnotné mimoškolní vzdělávání, neméně důležité, než je tradiční školní výuka. Příští generace budou řešit vážná environmentální témata a náš program si klade za cíl, přivést děti na cestu pochopení propojení veškerého života, k pochopení, že Velká Matka se stará o každou živou bytost bez rozdílu.                   

Co je nového?

spolek Wampum z.s.

workshopy pro veřejnost

Naši sponzoři: