provozní doba: út- čt  11:30- 17:30 (+-)

Darujeme kroužky dětem 2024

24.12.2023


Vážení poskytovatelé volnočasových aktivit,

tímto e-mailem Vás chceme pozvat k účasti na dalším pololetí projektu Darujeme kroužky dětem. Od 20.12.2023 budete moct zakládat a přiřazovat aktivity k výzvám Darujeme kroužky dětem (CZ) – 2. pololetí 2023/2024 a Darujeme kroužky dětem (UA) – 2. pololetí 2023/2024. Pro rodiče bude první pololetí zahájeno od pondělí 15. 1. 2024 a bude trvat do neděle 21. 4. 2024.

Projekt bude mít ty samé parametry, jako v uplynulém 1. pololetí.

Rodič s účtem sebe a svých dětí v systému Aktivní město požádá o příspěvek ve formě voucheru z výzvy Darujeme kroužky dětem (CZ) – 2. pololetí 2023/2024. Hodnota příspěvku na dítě ve věku 3-18 let zůstává stejná – tedy 2000 kč, a to v konkrétní podobě 4 x 500 Kč voucherů. Od momentu, kdy je rodiči přidělen příspěvek, má 30 dní na jeho uplatnění. Následně příspěvek uplatní skrze systém u Vás jako u svého poskytovatele. Vy musíte být v systému registrováni jako poskytovatel a nabízet konkrétní aktivity. Poté, co rodič podá žádost o uplatnění voucherů, ji musíte ještě potvrdit. V případě, že z nějakého důvodu nebudete chtít/moct žádost od rodiče v systému potvrdit, kontaktujte infolinku Darujeme kroužky dětem, nebo Aktivního města. Potvrzené platby za daný měsíc přichází vždy v půlce dalšího měsíce.

Projekt je pro ty rodiče v ČR, kteří pobírají: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči. Případně pro ty rodiče, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny a pobývají zde na základě: víza strpění či víza dočasné ochrany.

Finanční podporu jsme mohli dětem poskytnout jen díky laskavé podpoře od Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Sazka, a.s., MHMP, UNICEF, Nadačnímu Fondu Škoda auto a soukromím dárcům z naší sbírky na Darujme.cz.


Česká rada dětí a mládeže 

email: info@darujemekrouzky.cz

tel.: +420 773 772 202