Návštěva Domu domácí péče v Milešově

21.06.2024

Včera jsme opět navštívili Dům domácí péče v Milešově. Vytvořila se tam skupina lidí, kteří se na nás těší a každou návštěvu netrpělivě očekávají. To nás velmi těší a tahle spolupráce se nám líbí. Tentokrát jsme pohovořili o kůře jako materiálu k výrobě misek a různých nádob. Nejvíc jsme se zabývali kůrou březovou, ale ukázali jsme si i jilmové výrobky a pohovořili o kůře smrkové. Podrobně jsme probrali technologii těžby kůry i smrkových kořenů, jejich úpravu pro práci na finálním výrobku. Ukázali jsme si střihy nádob a osvětlili techniku šití smrkovými kořeny. Je to taková teoretická průprava před vlastní tvorbou. A tak jsme si nakonec domluvili prázdninový keramický workshop na výrobu misek ve stylu pueblo, o kterých jsme mluvili při poslední návštěvě. Ten proběhne bez dětí.