Volná místa na příští školní rok- uzávěrka

05.06.2024

Dostali jsme jedinečnou příležitost k životu na skutečně nádherné planetě. Dnes již víme, že doba pobytu není neomezená a ačkoliv je toto okno otevřeno velkému počtu generací, každá další žije bezohledně k té následující, a to i přesto, že se jedná o přímé potomky, naše děti. Vývoj směřuje k rozvoji technologií vesmírného cestování, jako by už ani možnost žít v souladu s Velkou Matkou neexistovala. Někteří z nás se ale myšlenky záchrany životního prostředí a změny způsobu myšlení lidí nevzdávají. Bereme odkaz předků, kteří pouto s Velkou Matkou ctili, jako vzor pro revoluci v myšlení následujících generací. Je to boj proti vizím korporací, proti matematice individuálního prospěchu, boj za záchranu světa, který známe a milujeme. Rozvíjíme soucit a citlivý přístup, snažíme se o udržitelný a nízkonákladový život v harmonii s okolím. Není to zadarmo a není to jednoduché. Marketing sebepožírajícího světa neustále chrlí nabídky a mnoho dětí podléhá podprahovým manipulacím na splnění nesmyslných tužeb. Hon za prožitky se stává soubojem pestrosti s vizí. Diáře jsou plné, nabídka bezbřehá a děti unavené. My nabízíme účelnou jednoduchost, přímou vizi, rozvoj motorických dovedností, uvědomění si vlastní pozice v jednotě celku. Poznáváme svět kolem nás, preferujeme pobyt v přírodě, budujeme pospolitost. Když malý kluk nepozná rozdíl mezi kání a včelojedem, v jeho životě se nic zásadně dramatického nestane, ale když ho pozná, pak už se tak stalo. A to je důvod, proč to děláme. Víme, že naše cesta děti poznamená na celý život. Jdeme po ní s jasnou vizí, že tenhle svět stojí za to poznávat a chránit. Pro příští školní rok je program Cesta Velké Matky otevřen další expanzi. Nabízíme plnohodnotný formát, nebo jednotlivé segmenty v rámci seminářů. Základní školy mohou uplatňovat šablony na environmentální vzdělávání. Pro soukromé organizace či zájmové spolky a sdružení rodičů nabízím prezentaci programu pro děti i dospělé. 

Zájemci pro bližší info mohou volat či psát: +420 777 247 274, wampum.no1@seznam.cz

Uzávěrka pro členství dítěte v programu pro rozhodnutí k otevření dalšího ročníku je 28.6. Děti samozřejmě přibíráme kdykoliv i v průběhu roku, ale k otevření programu musíme mít naplněnu minimální kapacitu.